Thủ tục thay đổi trụ sở công ty vốn nước ngoài

Bước 1: Thông báo doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại

Đối với nội dung này, nếu bên chị đã tiến hành thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ hỗ trợ bên chị soạn hồ sơ thông báo hoạt động trở lại và gửi lên Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội để Công ty được hoạt động trở lại.

Bước 2: Tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) đơn đăng ký điều chỉnh, (ii) bản giải trình các nội dung thay đổi, (iii) Điều lệ sửa đổi của Công ty, (iv) báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, (v) Biên bản, quyết định của chủ sở hữu về việc điều chỉnh nội dung đăng ký dự án đầu tư, và các tài liệu, văn bản khác (nếu có).
 • Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên lạc và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thay đổi địa chỉ Công ty; nhận kết quả đăng thay đổi địa chỉ.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp đổi con dấu pháp nhân tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.2.     Tài liệu yêu cầu khi thay đổi trụ sở công ty có vốn nước ngoài

 • 02 bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;

 • 02 bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Công ty;
 • 02 bản sao điều lệ của Công ty;
 • 02 bản sao thông báo tạm ngừng lần 1 của Công ty;
 • 02 bản sao thông báo tạm ngừng lần 2 của Công ty;
 • 02 bản sao Báo cáo tài chính (có xác nhận kiểm toán) từ năm thành lập cho đến năm 2014;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty từ khi thành lập cho đến nay;
 • Văn bản xác nhận tiến độ góp vốn của các nhà đầu tư theo cam kết (xác nhận của ngân hàng nếu nhà đầu tư góp vốn bằng hình thức chuyển khoản, giấy chứng nhận góp vốn của Công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phiếu nếu là Công ty cổ phần hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương và số tiền góp vốn được thể hiện trong báo cáo tài chính của Công ty);
 • Bản sao thẻ tạm trú của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài);
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Công ty;
 • Giấy tờ về địa điểm trụ sở chính dự định chuyển đến (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu bên cho thuê là cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề cho thuê bất động sản nếu bên cho thuê là tổ chức; sơ đồ thửa đất, bản vẽ thiết kế diện tích đất sử dụng làm văn phòng)

Lưu ý: Các tài liệu trên đây, nếu là bản sao phải được công chứng, chứng thực trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Tham khảo thêm: thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

2.3.     Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện toàn bộ công việc nêu là 40 ngày làm việc, cụ thể như sau:

 • Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Thời gian cho việc thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đầu tư với việc thay đổi địa chỉ Công ty là 25 ngày làm việc kể từ thời điểm Chị chuyển toàn hồ sơ cho việc thay đổi địa chỉ do chúng tôi soạn đã có đầy đủ dấu và chữ ký theo hướng dẫn ký kèm theo hồ sơ.

Lưu ý: thời gian trên không bao gồm thời gian gián đoạn do việc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *